24 พ.ย. 2558       

ทีโอที เพิ่มช่องทางรับชำระค่าใช้บริการโดยหักบัญชี ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

1535915.jpg


ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทีโอที ได้เพิ่มช่องทางรับชำระค่าใช้บริการ ทีโอที และโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 1 ธนาคาร โดย ทีโอที รับภาระค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อ 1 รายการ ทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ต้องเป็นลูกค้าบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล ที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน)

2. ขอสมัครใช้บริการตามแบบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ณ สาขา ของธนาคาร เท่านั้น  

3. เอกสารประกอบการสมัคร : สำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

4. ต้องได้รับการอนุมัติให้ชำระค่าใช้บริการ ทีโอที และ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้รับการประมวลผลเข้าระบบข้อมูลลูกค้าจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว

 

สถานที่ขอใช้บริการ

ขอใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทาง call center ของธนาคารได้

 

วันที่รับชำระ

ธนาคารจะหักค่าใช้บริการตามงวดการหักบัญชีที่ ทีโอที กำหนด

 

หลักฐานการรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี จัดส่งพร้อมใบแจ้งค่าใช้บริการเดือนถัดไป

 

สอบถามข้อมูล โทร 1100 TOT contact center   

เงื่อนไข