ตั้งค่าอุปกรณ์ 3G

 
เลือกอุปกรณ์
  ยี่ห้อ :   รุ่น :

2730,5610,6500 slide,6600i slide,6700,7900

English Menu
1.ไปที่ Menu/Setting/Configuration/Personal config. Sett/Add/Web/
2.เลื่อนลงไปที่ User Prefer Access Point เปลี่ยนเป็น No

Thai Menu
1.ไปที่ เมนู/การตั้งค่า/การ ตั้งกำหนดค่า/การตั้งค่าส่วนบุคคล/เพิ่ม/เว็ป
2.เลื่อนลงไปที่ ใช้จุดที่ต้องการ เปลี่ยนเป็น ไม่

5320,5630, 5730, 6120,6710, 6720,6730,6760,N78,N79,N85,N86 8MP,E52,E72,E75

English Menu
1.ไปที่ Menu / Setting (or Tools or Control Panel) / (Phone) Setting / Connection / Destination / Access Point Add new acc. pt. /
2.Automatically check for available access point = Yes
3.Available access point = Packet Data
4.Enter “Internet”
5.Selection Destination = Internet

Thai Menu
1.ไปที่ เมนู/การตั้งค่า (หรือ เครื่องมือ หรือ แผงควบคุม)/การตั้งค่า(โทรศัพท์)/การเชื่อมต่อ/ปลายทาง/จุดเชื่อมต่อ/เพิ่มจุดเชื่อมต่อใหม่/
2.ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อที่ใช้ ได้โดยอัตโนมัติ = ใช่
3.ข้อมูลแพ็คเกจที่เลือกได้ = ข้อมูลแพ็คเกจ
4.ใส่ "Internet"
5.เลือกปลายทาง Internet

N70, N70 Music Edition,N73, N73 Music,N76,N80,N95,N95 8GB,N96,E63,E65,E66,E71

English Menu
1.ไปที่ Menu/Tools/Settings/Connection/Access Point/
2.กด Options เลือก New Access Point/Use default settings
3.Connection name = “Internet”
4.Access point name = “Internet”

Thai Menu
1.ไปที่ เมนู/เครื่องมือ/การตั้งค่า/การเชื่อมต่อ/จุดเชื่อมต่อ/
2.กด ตัวเลือก เลือก จุดเชื่อมต่อใหม่/ใช้การตั้งค่า ที่ตั้งไว้
3.ข้อมูลแพ็คเกจที่เลือกได้ = ข้อมูลแพ็คเกจ
4.ชื่อการเชื่อมต่อ = ใส่ "Internet"
5.ชื่อจุดเชื่อมต่อ = ใส่ "Internet"

5230, 5800, N97, N97 mini, X6

English Menu
1. ไปที่ Menu/Setting/Connectivity/Destinations/Access Point Add new acc. pt./
2.Automatically check for available access points = Yes
3.Available access point = Packet Data
4.Enter “Internet”
5.Selection Destination = Internet

Thai Menu
1.ไปที่ เมนู/การตั้งค่า/การเชื่อมต่อ/จุดเชื่อมต่อ เพิ่มจุดเชื่อมต่อใหม่/
2.ตรวจสอบจุด เชื่อมต่อที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ = ใช่
3.จุดเชื่อมต่อที่ใช้ได้ = ข้อมูลแพ็คเกจ
4.ใส่ "Internet"
5.เลือกปลายทาง Internet

LUMIA 510, 610, 710, 820, 900, 920

 

Internet Setting:   
On the Home screen, scroll right and select  Settings > cellular (or mobile) network > (Add or) Edit Internet APN
Enter internet in the APN field.
Enter the User name and Password listed below. If no value is listed, leave the field blank: -
User name: 
Password: 
Tap on the Save Icon.
 
 
MMS Setting:
Setting up the MMS profile
 
On Home Screen, scroll right and select Settings > Cellular (or mobile) network > (Add or) Edit MMS APN
Enter mms in the APN field.
Enter the User name and Password listed below. If no value is listed, leave the field blank: -
User name: 
Password: 
Enter 192.168.0.72 in the WAP GATEWAY /URL field
Enter 8080 in the WAP GATEWAY PORT field
Enter http://mms.tot3g.net:8002 in the MMSC (URL) field
Enter 8080 in the MMSC PORT field
Enter 300 in the Maximum MMS size field
Tap on the Save Icon.
Your settings have been saved and are ready for use.
Share |