1
ทำไมลูกค้าต้องตั้งค่า Roaming

เพื่อให้การใช้งานได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ลูกค้าจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้งานโรมมิ่งกับคลื่น 2100ของ AWN แทนการโรมมิ่งกับคลื่น 900 ของ AIS เนื่องจากคลื่นดังกล่าวได้รับการจัดสรรให้ผู้ให้บริการรายอื่นแล้ว

2
ลูกค้าสามารถติดตั้ง Roaming ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

ลูกค้าสามารถติดตั้งค่า Roaming ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.TOT3G.net หรือ www.TOT.co.th

3
TOTmobile จะเป็นผู้ดำเนินการปรับ Roaming ให้ลูกค้าใช่หรือไม่

ใช่ TOTmobile จะเป็นผู้ดำเนินการปรับโรมมิ่งให้ลูกค้าจำนวน 200,000 เลขหมาย โดยจะทยอยดำเนินการ Roaming แบบ Auto จนครบจำนวน 200,000 เลขหมาย

4
ลูกค้าสามารถตั้งค่า Roaming ด้วยตัวเองได้หรือไม่ และวิธีการตั้งค่า Roaming เป็นอย่างไร

โดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ใช้ทดสอบการจับสัญญาณ AWN โดยเข้าไปที่
                 1. การตั้งค่า (setting)
                 2. การตั้งค่าเครือข่าย  (network)
                 3. ผู้ให้บริการโครงข่าย (network operators)
                 4. เลือกโครงข่าย (search network)
                 5. เลือก 52003 3G หรือ 520-3 หรือ AIS 3G หรือ AIS 2100 3G หรือ TH 03
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าให้โทรศัพท์เลือกเครือข่ายที่เหมาะสม โดยเข้าไปที่
                 1. การตั้งค่า (setting)
                 2. การตั้งค่าเครือข่าย  (network)
                 3. ผู้ให้บริการโครงข่าย (network operators)
                 4. เลือกอัตโนมัติ (select automatically)

5
วิธีการตั้งค่า Roaming ของระบบ Android phone ทำอย่างไร

ระบบ Android phone
                 1.ไปที่เมนู การตั้งค่า (setting)
                 2. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย (network setting หรือ wireless and network)
                     ยี่ห้อ Samsung --> เลือกการเชื่อมต่อ (connection) -->เพิ่มเติม..(more) หรือ เครื่อข่ายเพิ่มเติม (more networks) --> เลือกเครือข่ายมือถือ (mobile networks)
                 3. ตั้งค่าการใช้สัญญาณและดาต้าโรมมิ่งควรแนะนำลูกค้าอย่างไร (network setting)
                      3.1 แนะนำให้ลูกค้า เลือก ปิด ใช้งานโรมมิ่งข้อมูล (data roaming) เนื่องจากการใช้ดาต้าโรมมิ่งจะมี ค่าใช้จ่ายสูงกว่างการใช้   ดาต้าจาก TOTmobile
                      3.2 โหมดโครงข่าย (network mode) ให้เลือก WCDMA หรือ 3G
                 4. เลือกเมนู ผู้ให้บริการเครือข่าย (network operators) หากมี 2 sim ให้เลือก sim ของ TOTmobile
                     (การค้นหาแบบอัตโนมัติ) ถ้าไม่ทำการค้นหาอัตโนมัติ ให้เลือกเมนู ค้นหาเครือข่าย (search network)
                 5. ให้โทรศัพท์ จับสัญญาณ AWN โดย เลือก 5200 3G หรือ 520-3 หรือ AIS 2100 3G หรือ AIS 3G หรือ TH 03
                      (จะแตกต่างกันแล้วแต่ตัวเครื่อง) โดยตัวเลือกต้องไม่มีคำว่า "ปิดใช้งาน" หรือ "forbidden" ถ้าไม่มีชื่อดังกล่าวให้เลือกอาจเพราะ อยู่นอกเครือข่ายโรมมิ่ง หรือเครื่องไม่รองรับสัญญาณคลื่น 2100 สังเกตได้จากในตัวเลือกทั้งหมดถ้าไม่มีตัวเลือกไหนมีคำว่า 3G ต่อท้ายหรือนำหน้า แนะนำให้ลูกค้าทำการเปลี่ยนเครื่อง
                  6. โทรศัพท์จะแจ้งผลการลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย เช่น "ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว" หรือ "Registered on network"  แสดงว่าสามารถใช้งานโรมมิ่งได้
                  7. เลือกเมนู ผู้ให้บริการเครือข่าย (network operators) อีกครั้งแล้วเลือกเมนู อัตโนมัติ (select automatically)  เพื่อให้โทรศัพท์ เลือกเครือข่ายสัญญาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (กรณีที่ขึ้นข้อความว่า ดำเนินการไม่สำเร็จ (unconnected) ให้ลูกค้า ปิด-เปิดเครื่องแล้วทำขั้นตอนทั้งหมดใหม่อีกครั้ง)

หน้า12345678