1
ถ้าลูกค้าระบบ Android phone ต้องการเปิด ใช้งาน ดาต้าโรมมิ่ง ต้องทำอย่างไร

เลือก เปิด การใช้งานดาต้าโรมมิ่ง แล้วกด USSD*106# เลือก 3 เปิดทั้งหมด หรือ กด *106*3# กดโทรออก แล้วรอผลทาง SMS

2
ถ้าลูกค้าระบบ Android phone ต้องการปิด ดาต้าโรมมิ่งต้องทำอย่างไร

กด *106# เลือก 1 ปิดโรมมิ่ง หรือ *106*1# รอรับ SMS แล้วทำการปิด-เปิดเครื่อง

3
การตั้งค่า Roaming ของระบบ iPhone-iPad ทำอย่างไร

iOS รุ่นใหม่ แบบอัตโนมัติสลับเครือข่ายระหว่าง TOTmobile กับ AWN 2100 ได้
                   1. ไปที่เมนู การตั้งค่า (setting)
                   2. เลือกผู้ให้บริการ (carrier)
                   3. เลื่อน เปิด อัตโนมัติ (automatic) เลื่อนกลมสีขาวไปทางขวาให้ขึ้นสีเขียว ระบบจะทำการค้นหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

iOS รุ่นใหม่ แบบกำหนดให้ใช้เฉพาะเครือข่าย AWN 2100 เท่านั้น
                   1. ไปที่เมนู การตั้งค่า (setting)
                   2. เลือกผู้ให้บริการ (carrier)
                   3. เลื่อน เปิด อัตโนมัติ (automatic) เลื่อนกลมสีขาวไปทางซ้ายให้ขึ้นสีเขียว
                   4. รอสักครู่จะมีรายการเครือข่ายขึ้นมา ให้เลือก AIS 3G หรือ AIS 2100 3G หรือ 520-03 หรือ 52003

iOS รุ่นเก่า - update carrier
                   1. ไปที่เมนู การตั้งค่า (setting)
                   2. เลือกทั่วไป (general)
                   3. เลื่อน เกี่ยวกับ (about) แล้วรอสักครู่
                   4. ดูที่ carrier จะขึ้น carrier setting update แล้วกดปุ่ม update
                   5. restart เครื่อง

4
ถ้าลูกค้า iPhone ต้องการใช้งานดาต้าโรมมิ่งต้องทำอย่างไร

1. กด USSD*106# เลือก 3 เปิด ทั้งหมด หรือ กด *106*3# กดโทรออก แล้วรอผลทาง SMS
2. เลือกตั้งค่า (setting)
3. เลือก เซลลูลาร์ (cellular) หรือเลือก ข้อมูลเซลลูลาร์ (cellular data)
4. ที่แถบ ดาต้าโรมมิ่ง (data roaming) เลื่อนกลมๆ สีขาวมาทางขวา (ให้ขึ้นสีเขียว)

5
ถ้าลูกค้า iPhone ต้องการปิด ดาต้าโรมมิ่งต้องทำอย่างไร

1. กด USSD *106# เลือก 1 ปิด โรมมิ่ง หรือ *106*1# รอรับ SMS แล้วทำการปิด-เปิดเครื่อง
2. เลือกตั้งค่า (setting)
3. เลือก เซลลูลาร์ (cellular) หรือเลือก ข้อมูลเซลลูลาร์ (cellular data)        
4. ที่แถบ ดาต้าโรมมิ่ง (data roaming) เลื่อนกลมๆ สีขาวมาทางซ้าย (ให้สีเขียวหายไป)

หน้า12345678