1
เมื่อโรมมิ่งแล้ว กลับมาในพื้นที่บริการของ TOTmobile แต่เครือข่ายไม่กลับมาใช้ TOTmobile หรือ กลับมาเป็นเครือข่าย TOT3G แล้ว แต่ไม่สามารถใช้ดาต้า (internet) ได้


ลองเปิด Airplane Mode แล้วปิด เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์ค้นหาสัญญาณใหม่ และบางครั้งอาจจะต้องปิดและเปิดเครื่องโทรศัพท์ใหม่

2
ช่องทางเติมเงิน TOTmobile Prepaid มีช่องทางไหนบ้าง?

ช่องทางเติมเงิน ONLINE บัตร TOT3G Prepaid บัตร TOT Prepaid บัตรเครดิต
Counter Service (7-11) - - -
ตู้บุญเติม - - -
JUSTPAY - - -
USSD - *888*รหัสบัตร# *1901# -
IVR - *8888 โทรออก *1902 โทรออก -
Web (prepaid.tot3g.net) -
Mobile App  - -

3
3G ย่อมาจากอะไร?

3G มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ย่อมาจากคำว่า Third Generation Mobile Network เป็นเทคโนโลยียุคถัดมาจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 2 หรือ 2G ซึ่งมีมาตรฐานที่สำคัญที่มีการนิยมใช้งานทั่วโลกอยู่ 2 มาตรฐาน ได้แก่ GSM (Global System for Mobile Communication) ของกลุ่มสหภาพยุโรป และ CDMA (Code Division Multiple Access) ของสหรัฐอเมริกา

4
เทคโนโลยี 2G กับ 3G แตกต่างกันอย่างไร?

เทคโนโลยี 2G มีการทำงานแบบ Time Division Multiple Access (TDMA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าต้องจัดสรรวงจรให้กับผู้ใช้งานตายตัว ไม่สามารถนำทรัพยากรเครือข่ายมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบ Voice ซึ่งต้องการคุณภาพและความคมชัดในการสนทนา ซึ่งเทคโนดลยี 3G ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเปิดให้บริการ Non-Voice อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งยังคงรักษาคุณภาพในการให้บริการ Voice ด้วยระดับคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกว่าในยุค 2G
3G มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึ้น เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ ,รับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ ,ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลดเพลง, ชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานการเชื่อมต่อต่างๆสอดรับกับมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตใน ปัจจุบัน
 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
 
รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3 (3G)
ระบบ อนาล็อค ดิจิตอล ดิจิตอล
การรรับส่งข้อมูล
(Data)
ไม่ได้ ได้ ได้ด้วยความเร็วสูง
สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แทน ADSL ได้
Application ใช้เฉพาะ Voice, SMS ใช้เฉพาะ Voice, SMS, Internet ใช้ Voice, SMS, Internet, Multimedia
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
บนมือถือ
- ใช้ WAP ได้แต่ไม่รองรับ การใช้งานแบบ Multimedia ใช้ WAP ได้และรองรับการใช้งานแบบ Multimedia
การใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ
เข้ากับ 3G ไม่ได้ เข้ากับ 3G ไม่ได้ ใช้งานร่วมได้กับทุกเทคโนโลยี
การรบกวนสัญญาณ มาก ปานกลาง ต่ำ
การใช้งานต่างประเทศ ไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลก (Roaming) ใช้ได้ทั่วโลก (Roaming)

5
TOT จะเปิดตัวบริการ TOTmobile เมื่อไหร่?

ทีโอที เปิดตัวบริการ 3G เฟสแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

หน้า12345678