1
TOTmobile แตกต่างจาก ผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไร?

TOTmobile ใช้ย่านความถี่ในการให้บริการคือ 1965-1980 MHz และ 2155 – 2170 MHz โดยมีความกว้างแถบคลื่น (Bandwidth) 15+15 MHz ตามมาตรฐานของ 3G คือ 1920-1980 MHz. และ 2110-2170 MHz โดยมีความกว้างแถบคลื่น (Bandwidth) 60+60 MHz ซึ่งระบบ 3G ของทีโอทีถือเป็น 3G ของแท้ที่ใช้ความถี่ย่านมาตรฐานต่างจากโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่ทดสอบหรือให้ บริการในวงจำกัดขณะนี้ 

2
ในพื้นที่ที่ TOTmobile ไม่สามารถให้บริการได้ลูกค้าจะใช้ Voice และ Data ได้หรือไม่?

สามารถใช้ Voice และ  Data  ได้ตามปกติ ด้วยการ Roaming กับพันธมิตร

3
TOTmobile ให้บริการรูปแบบใดบ้าง (Pre Paid หรือ Post Paid)?

TOTmobile ให้บริการทั้งแบบ Pre Paid และ Post Paid

4
SIM TOTmobile มีช่องทางจำหน่ายทางใดบ้าง?

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ

5
TOTmobile สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่?

42 Mbps แต่ทั้งนี้ระดับความเร็วในการใช้งานที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นระยะห่างระหว่างจุดปล่อยสัญญาณกับตัวเครื่อง

หน้า12345678