3
โทรไปต่างประเทศได้หรือไม่?

โทรได้ โดยผ่าน 007 /008

4
บริการ 3G แตกต่างกับบริการ TOT Wi-Fi หรือ TOT HotSpot หรือไม่?

แตกต่าง เนื่องจากบริการ 3G เป็นบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่บริการ TOT Wi-Fi และ TOT HotSpot เป็นบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย

หน้า12345678