1
จะใช้ MNP ต้องทำอย่างไร?

หาก ต้องการใช้บริการ MNP สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ให้บริการของเครือข่ายที่ต้องการเปลี่ยน ซึ่งหาได้จาก ตามห้างสรรพสินค้า หรือจุดให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้งที่ จะใช้บริการ MNP โดย ต้องมาติดต่อขอใช้บริการก่อน 15:30น. ของทุกวันทำการ

2
ใช้ระยะเวลาในการโอนย้ายนานหรือไหม?

•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 1-24 หมายเลข ใช้เวลา 3 วันทำการ
•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 25-500 หมายเลข ใช้เวลา 20 วันทำการ
•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 501 หมายเลขขึ้นไป ใช้เวลา 20 วันทำการ

3
ถ้าเกิดปัญหาขณะรอการโอนย้ายจะทราบได้อย่างไร?

ในขณะที่ดำเนินการจะมีการแจ้งเป็น SMS มาบอกสถานะว่าตอนนี้ ติดปัญหาหรือ เสร็จสิ้นแล้ว โดยหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งได้ที่สถานบริการลูกค้าที่ติดต่อขอใช้บริการ เพื่อที่พนักงานจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

หน้า12345678