บริการแนะนำ

เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด เงื่อนไขการโอนย้ายฯ-ฉบับวันที่-22-มิ-ย-2559

เงื่อนไข