การเปลี่ยนโปรโมชั่น

  • ข้อความตอบรับ (USSD) กด *1803# แล้วกดโทรออก

  • กรอกหมายเลขโปรโมชั่นที่ต้องการเปลี่ยน แล้วกด Send

    SNAG-0003-(3).jpg
     
  • พิมพ์ 1 เพื่อยืนยันสมัครโปรโมชั่น แล้วกด Send