การตรวจสอบยอดใช้งานโปรเสริม

  • ข้อความตอบรับ (USSD) กด *1993# แล้วกดโทรออก

  • พิมพ์เลขโปรสำหรับเช็คยอดการใช้งาน แล้วกด Send

    SNAG-0007.jpg
  • แสดงยอดการใช้งาน

    SNAG-0008.jpg