บริการส่ง SMS แจ้งเมื่อมีคนโทรหาแต่ไม่ได้รับ ไม่ว่าปิดเครื่อง หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ สามารถสมัครและยกเลิกใช้บริการ ผ่านข้อความตอบรับ (USSD) *1910# กด 4 MCN หรือ ทาง Call Center 1777