การตั้งค่าอุปกรณ์อัตโนมัติ OTA

 • ข้อความตอบรับ (USSD) กด *1995# แล้วกดโทรออก

  SNAG-0012.jpg
 • เลือกการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์

  SNAG-0013.jpg
  • พิมพ์ 1 เพื่อตั้งค่า Internet  
  • พิมพ์ 2 เพื่อตั้งค่า MMS  
  • พิมพ์ 3 เพื่อตั้งค่า Bookmark  
  • พิมพ์ 4 เพื่อตั้งค่าทั้งหมด  
 • รอข้อความตอบกลับเพื่อทำการติดตั้ง

  SNAG-0014.jpg
 • ข้อความตอบกลับเพื่อทำการติดตั้ง

  SNAG-0015.jpg
 • เข้าไปที่ข้อความการตั้งค่าหรือข้อความการกำหนดค่า เพื่อทำการติดตั้ง

  SNAG-0016.jpg
 • เลือกติดตั้ง

  SNAG-0017.jpg
 • ใส่ PIN คือ 1111 กด ตกลง

  SNAG-0018.jpg
 • ทำการติดตั้งเรียบร้อย

  SNAG-0019.jpg