บริการข้อความตอบรับ (USSD)

 • VAS Service Info. *1991#

  ด้วยบริการของ VAS (3G Services) มีจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการและค้นหาหมายเลข short code ต่างๆ ลูกค้าสามารถกด *1991# ก็สามารถเข้าถึงบริการหรือหมายเลข short code ของบริการนั้นๆได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนของเมนู

   
 • บริการส่งข้อความเรียกกลับ Call Me Back (CMB) *9201*number#

  Call me back เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายลูกค้าในกรณีเงินหมด หรือต้องการให้อีกหมายเลยโทรกลับ ง่ายๆ เพียงกด *9201*หมายเลขปลายทาง# จะส่งเป็นข้อความภาษาไทย หรือ กด *9201*9*หมายเลขปลายทาง# จะส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ไปยังหมายเลขปลายทาง

   
 • เติมเงินด้วยรหัสบัตร TOT Prepaid (e-Cash Refill ) *1901#

  USSD *1901# เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเงินให้กับ TOT3G Prepaid (ซิมแบบเติมเงิน) โดยใช้รหัส TOT Prepaid ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้าน 7-elevent และ Convenient store หรือตู้ ATM สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการเติมได้ ไม่ต้องเติมตามมูลค่าบัตร เหลือเงินในบัตรนำไปใช้บริการอื่นๆของ TOT ได้

   
 • การร้องขอ และ โอนเงิน (Credit Transfer) *1903#

  • การร้องขอ (โอนให้หน่อย) *1903# กด 1 ซิมแบบเติมเงินสามารถส่งข้อความร้องขอให้ผู้อื่น(ซิมแบบเติมเงิน) ช่วยโอน ให้

  • การโอนเงิน (โอนให้นะ) *1903# กด 2 เป็นบริการโอนเงินจากซิมแบบเติมเงิน ไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นซิมแบบเติมเงิน

   
 • การเปิดเบอร์สำหรับ prepaid (First Call Activate) *9200#

  ซิมแบบเติมเงิน TOT3G paired ซึ่งซิมแบบ Prepaid จะมี 2 แบบ

   
  • ซิมแบบพร้อมใช้ กด *9200# โทรออก ระบบจะแสดงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์พร้อม activate เบอร์นั้น

  • ซิมแบบเลือกเบอร์ กด *9200# โทรออก ลูกค้าจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกจำนวน 2 หมายเลข ให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง กรณีที่ไม่ต้องการเลือกสามารถกดออก เพื่อเรียกเบอร์ใหม่ได้ (ในวันหนึ่ง สามารถเลือกได้ 3 ครั้ง)

   
 • การสมัครบริการและยกเลิกบริการเสริม (Sub/ Unsub ) *1910#

  บริการเสริมต่างๆ เช่น RBT (เพลงรอสาย), VMS (Video Message), Streaming, MCN (การแจ้งเบอร์ที่ไม่ได้รับ), Mobile News สมัครและยกเลิกบริการเสริมต่างๆ ได้ง่าย

   
 • บริการเปลี่ยนภาษา*1992#

   
 • ตรวจสอบยอดใช้งานโปรเสริมอินเทอร์เน็ต 3G (Topping)*1993#

   
 • Reset Pin สำหรับการโอนเงิน (ซิมแบบเติมเงิน)*1994#

   
 • ตั้งค่าอุปกรณ์อัตโนมัติ (OTA Auto Setting)*1995#

   
 • การโอนเงิน+วัน สำหรับโปร 3G Family เท่านั้น*1996#

   
 • สมัครบริการโปรเสริมอินเทอร์เน็ต 3G (Topping)*1801#

   
 • ตรวจสอบโปรปัจจุบันและเปลี่ยนโปร*1803#

   
 • ซื้อวัน*1804#

   
 • เปิด/ปิดการใช้ งานอินเทอร์เน็ต ภายใน/ภายนอกประเทศ *106#

  เป็นบริการตั้งค่าปิด-เปิดการใช้งานโรมมิ่ง (AIS)
       
  กด *106# ตั้งค่า
   
       1. ปิด/เปิด โรมมิ่ง (AIS)
              ตั้งค่าโรมมิ่ง (AIS)
              1.1 ปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)
              1.2 เปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)
   
       2. ปิด/เปิด ดาต้า (Data)
              ตั้งค่าดาต้า (TOT3G)
              2.1 ปิดดาต้า (TOT3G & ดาต้าโรมมิ่ง)
              2.2 เปิดโรมมิ่ง (TOT3G และถ้าเปิดโรมิ่งอยู่ จะใช้ดาต้าโรมมิ่งได้ด้วย)
   

บริการเสียงตอบรับ Voice (IVR)

 • โอนเงินให้นะ (Credit Transfer) *1904

  เป็นบริการโอนเงินจากซิมแบบเติมเงิน ไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นซิมแบบเติมเงิน

   
 • เติมเงินด้วยรหัสบัตร TOT Prepaid (e-Cash Refill ) *1902

  เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเงินให้กับ TOT3G Prepaid (ซิมแบบเติมเงิน) โดยใช้รหัส TOT Prepaid ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย ที่ร้าน 7-elevent และ Convenient store หรือตู้ ATM สามารถเลือกจำนวนที่ต้องการเติมได้ ไม่ต้องเติมตามมูลค่าบัตร เหลือเงินในบัตรนำไปใช้บริการอื่นๆของ TOT ได้

   
 • การเปิดเบอร์สำหรับ prepaid (First Call Activate) *9202

  ซิมแบบเติมเงิน TOT3G paired ซึ่งซิมแบบ Prepaid จะมี 2 แบบ

   
  • ซิมแบบพร้อมใช้ กด *9200# โทรออก ระบบจะแสดงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์พร้อม activate เบอร์นั้น

  • ซิมแบบเลือกเบอร์ กด *9200# โทรออก ลูกค้าจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกจำนวน 2 หมายเลข ให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง กรณีที่ไม่ต้องการเลือกสามารถกดออก เพื่อเรียกเบอร์ใหม่ได้ (ในวันหนึ่ง สามารถเลือกได้ 3 ครั้ง)

 • การสมัครบริการและยกเลิกบริการเสริม (Sub/ Unsub ) *1909

  สมัครและยกเลิกบริการเสริมต่างๆ ได้ง่าย บริการเสริมเช่น RBT (เพลงรอสาย) และ MCN (การแจ้งเบอร์ที่ไม่ได้รับ)