11 ม.ค. 2561       

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ. ทีโอที


รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด


กำหนดขนาด-สี-และภาพประกวด

เงื่อนไข