14 ก.ย. 2559       

ภาษีไปไหน?

"ภาษีไปไหน?เว็บของรัฐที่จะทำให้เรารู้ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (Open data) และ ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ แอปพลิเคชัน G-News

https://govspending.data.go.th/
14-9-2559-14-42-44.png

  
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ แอปพลิเคชัน G-News
G-News แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชน รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งเตือนการต่อภาษี ชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้


14-9-2559-14-54-11-(1).png
G-News แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชน รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งเตือนการต่อภาษี ชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้

G-News แอปฯ เดียว รับทุกข้อมูลภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นยำ เชื่อถือได้

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.gnews&hl=th
iOS :  https://itunes.apple.com/th/app/g-news/id1088199401

เงื่อนไข