18 ส.ค. 2559       

TOT3G ปิดบริการโรมมิ่ง 2G พร้อมเปิดให้โรมมิ่ง AIS3G ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นี้

Roaming.jpg

เงื่อนไข